Oferta

Prasy dla oczyszczalni ścieków

                Prasy dostosowane do wymogów gęstwy występującej w komunalnych (tłustych) i przemysłowych oczyszczalniach ścieków.

Ich stosowanie jest znacznie bardziej efektywne niż pras taśmowych, dających w efekcie pulpę, drogą w transporcie.

Użycie komorowych pras filtracyjnych pozwala uzyskać  z osadu surowego, który zawiera jedynie kilka procent suchej masy niewspółmiernie większą zawartość masy suchej w uzyskanych plackach filtracyjnych w porównaniu z rozwiązaniem taśmowym. Mniejsza masa i kłopotliwość transportu przekłada się na aspekty ekonomiczne tego efektywnego procesu-tak jak i stosowanie niewielkiej ilości flokulanta, który w tej sytuacji nie obciąża tak znacząco kosztów eksploatacyjnych.


ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z KATALOGIEM PRAS , DOSTĘPNYM POD PONIŻSZYM LINKIEM

Katalog : Prasy Filtracyjne