Oferta

Prasy filtracyjne

PRASY KOMOROWE „PUCZPOL”

           Firma inżyniersko-handlowa PUCZPOL – doświadczony ekspert oferuje szeroką gamę sprawdzonych, niezawodnych, zindywidualizowanych do wymagań klienta komorowych i membranowych pras filtracyjnych do odwadniania szlamów i filtracji ciśnieniowej.  Ich parametry techniczne są optymalizowane do specyfiki warunków :  formaty płyt są w zakresie od 500×500 mm do 2000×2000 mm ,  powierzchnia filtracyjna do 1000 m2, pojemność od kilkudziesięciu litrów do 20 m3, a ciśnienia robocze do 30 bar. Prasy „Puczpol” te mają wiele zalet – usprawniają proces filtracji i obniżają koszty jednostkowe procesu, zapewniając niezawodne funkcjonowanie. Do największych korzyści związanych z ich użytkowaniem należą :

 • wyjątkowo wysoka zawartość masy suchej w odwodnionym szlamie – niższe koszty transportu i układania placków filtracyjnych
 • niskie zużycie energii
 • oszczędność kosztów eksploatacyjnych – niewielka ilość dozowanego flokulanta
 • znaczna zdolność adaptacji do filtrowanego materiału
 • wyjątkowa odporność termiczna – nawet powyżej 100 stopni Celsjusza
 • wygodne automatyczne sterowanie (w wariancie może być ręczne)
 • krótki czas trwania filtracji
 • wysokie ciśnienie filtracji zapewniające skuteczność
 • opcja przepłukiwania placka filtracyjnego
 • wysoka sztywność i masywność konstrukcji prasy
 • wysoka odporność chemiczna na różne rodzaje gęstwy

 


        KATALOG PRAS KOMOROWYCH  , DOSTĘPNY POD PONIŻSZYM LINKIEM

       Katalog : Prasy Filtracyjne


 

 Komorowe i membranowe prasy filtracyjne znajdują następujące zastosowania :

 • oczyszczanie ścieków – przemysłowe i komunalne wody odpadowe
 • produkcja i uzdatnianie wody przemysłowej oraz wody pitnej
 • przemysł chemiczny, produkcja nawozów, cementownie
 • Przemysł farmaceutyczny
 • Przemysł ceramiczny
 • Przemysł szklarski
 • Przemysł papierniczy
 • Przemysł spożywczy
 • Przemysł przetwórczy
 • Przemysł włókienniczy
 • Obróbka kamienia , surowców skalnych
 • Przetwórstwo metali
 • Przetwórstwo biomasy

 

 Pozostałe wyposażenie kompleksu technologicznego

 • stacje docisku membran
 • jednostki do przygotowania i dawkowania chemikaliów oraz koagulantów
 • pompy zasilające
 • zbiorniki
 • zestawy dozujące
 • dozowniki celkowe
 • układy sterowania
 • systemy transportowe – przenośniki taśmowe, kubełkowe, ślimakowe i pozostałe
 • kontenery

 Automatyczna prasa filtracyjna

W pełni automatyczna prasa filtracyjna najlepiej sprawdza się do filtracji dobrze filtrowalnego medium skutecznie tworząc placek filtracyjny o dobrych parametrach w krótkim czasie. Takie prasy filtracyjne mogą być wyposażone w płyty membranowe, które mogą zintensyfikować proces filtracji.

Nafiltrowaną warstwę elastyczną ściska się przy użyciu sprężonego powietrza lub wody, a prasę filtracyjną opróżnia się przez usuwanie mechaniczne lub wibracyjne – te rozwiązania zapewniają skuteczne oddzielenie placka filtracyjnego od membrany.

Zalety w pełni automatycznych pras filtracyjnych :

 • wygoda eksploatacyjna – automatyzacji procesu
 • niższa cena urządzeń
 • mniejsze wymiary i nacisk urządzenia – niższe wymagania budowlane

      Katalog : Prasy Filtracyjne

prasa filtracyjna

prasa filtracyjna

PRASA FILTRACYJNA

CSC_1730

STEROWANIE

wp_20160204_13_28_51_pro

Parametry prasy filtracyjnej prezentowanej na zdjęciach powyżej:

 • Płyty komorowe 1000 x 1000mm
 • Zakres temperatur od 0o do 110oC
 • Zakres ciśnień filtracji od 1 do 16 Bar
 • Materiał PP ulepszone – wzmocnione
 • Programowalne kroki filtracji
 • W opcji automatyczne urządzenie myjące z klapami ściekowymi

Prasy filtracyjne tego typu pracują w zakładach chemicznych, przemysłowych oczyszczalniach odpadów, oczyszczalniach ścieków, cukrowniach, elektrowniach (na odsiarczaniu spalin), przemyśle spożywczym, hutniczym i wielu innych.

Prasa filtracyjna to urządzenie filtrujące zawiesiny, osad oraz substancje oleiste pod wpływem ciśnienia stosowana w przypadkach gdy:

 wymagane jest maksymalne rozdzielenie faz

wymagana jest maksymalna czystość filtratu

wymagana jest minimalna wilgotność osadu

konieczne jest ekonomiczne przemywanie osadu

do separacji zawiesin potrzebne jest wysokie ciśnienie

BRANŻE

           Projektowanie, produkcja oraz wprowadzenie nowoczesnych, efektywnych technologii i urządzeń na obiektach dostarczania i oczyszczania wody w zakładach produkcyjnych różnych branż przemysłowych: żywnościowej, cementowej, chemicznej, węglowej, metalurgii . Szczegółowo :

Metalurgia Zawiesiny koncentratów rud metali kolorowych; Zawiesiny koncentratów rud żelaza; Zawiesiny do mokrego oczyszczania pieców; Osady powstające w procesie neutralizacji ścieków sekcji trawiących; Osad galwanizacyjny.

Przemysł spożywczy Zawiesiny i substancje powstające podczas pierwszej saturacji w produkcji buraków cukrowych; Zawiesiny powstające podczas klarowania cukru-półfabrykatu; Olej słonecznikowy; Kwas chlebowy; Wina, soki. Typowe zastosowania pras filtracyjnych w przemyśle

Produkcja kaolinu, fajansu, porcelany Gliniane i kaolinowe osady.

Przemysł cementowy Surowy szlam powstający podczas mokrego procesu produkcji cementu.

Przemysł chemiczny Zawiesiny w procesie wytwarzania dwutlenku tytanu; Zawiesiny w procesie wytwarzania zeolitów ; Zawiesiny w produkcji katalizatorów ; Zawiesina białego węgla – krzemionka ; Płynne szkło; Inne zawiesiny technologiczne.

Ścieki przemysłowe Ścieki burzowe ; Woda spustowa z odstojników w elektrociepłowniach i elektrowniach ; Ścieki po myciu regeneracyjnych podgrzewaczy powietrza ; Ścieki mokrego odpopielania ; Ścieki wytwarzane w procesie mycia ; Zawiesiny z zawartością grafitu ; Neutralizowane ścieki różnorodnego pochodzenia.

Przemysł węglowy Miał węglowy.

Ścieki komunalne

OPIS PRASY :

Głównym elementem technologicznym prasy filtracyjnej jest zespół płyt filtracyjnych, wyposażonych w tkaniny filtracyjne. Płyty opierają się na bocznych belkach za pomocą specjalnych uchwytów (prasa filtracyjna z bocznym zawieszeniem). Belki są zamocowane pomiędzy dwoma wspornikami przednim i tylnym. Od tyłu pakiet płyt filtracyjnych oddzielony jest płytą dociskową, która jest częścią mechanizmu docisku wszystkich płyt. Płyta dociskowa jest połączona z napędem dociskowym w większości przypadków jest to cylinder hydrauliczny, który jest zamocowany na tylnym wsporniku. Na przednim łożysku jest zamontowane orurowanie zaworu kolektora do dostarczania i odprowadzania płynów. Pod prasą filtracyjną zainstalowano podajnik, który służy do odprowadzania odwodnionego osadu. Opcjonalnie prasa filtracyjna może być wyposażona w sprzęt do regeneracji tkanin i/lub urządzenie do mechanicznego oczyszczania tkanin filtracyjnych pod ciśnieniem, szafę sterowania oraz urządzenia kontrolnopomiarowe.

FAZY PRACY URZĄDZENIA

Cykl filtracji w prasie filtracyjnej rozpoczyna się od zaciśnięcia płyt filtracyjnych. Wtedy wewnętrzne wnęki płyt łączą się w jedną przestrzeń komory. Po osiągnięciu odpowiedniego ciśnienia, które zapewnia szczelność komory, do prasy filtracyjnej podaje się zawiesinę pompą zewnętrzną. Zawiesina stopniowo wypełnia przestrzeń komory. Pod ciśnieniem pompy faza ciekła przechodzi przez pory tkaniny filtracyjnej i za pomocą systemu kanalików wewnętrznych, wydostaje się poza prasę filtracyjną. W ten sposób na tkaninie tworzy się warstwa osadu, której grubość wzrasta wraz z ilością podawania zawiesiny. Proces ten trwa do momentu, aż przestrzeń komory będzie do końca wypełniona osadem. W tym momencie podawanie zawiesiny zostanie przerwane. Po przefiltrowaniu osad w komorze poddawany jest w razie potrzeby dodatkowej obróbce płukania i osuszania. Podczas płukania, płyn płuczący jest podawany do prasy w celu usunięcia resztek filtratu z porów tkaniny filtracyjnej. W wyniku płukania osadu w pierwszej fazie powstaje wysokoskoncentrowany filtrat, a drugiej niskoskoncentrowany filtrat. Filtrat niskoskoncentrowany jest używany do ponownego przepłukiwania osadu w fazie pierwszej następnego cyklu. Może być też wykonywane za pomocą różnych płynów. Efektywność płukania prasy filtracyjnej spowodowana jest faktem, że podanie cieczy płuczących przeprowadza się po linii odprowadzania filtratu, która zapewnia warunki do równomiernego płukania na całej powierzchni filtrowania. Płukanie jest najbardziej efektywne w momencie, gdy dochodzi do maksymalnego oddzielenia faz. Wieloetapowe płukanie pozwala na osiągnięcie wysokiej wydajności przy minimalnym zużyciu cieczy płuczących. Podczas osuszania osadu przez komory prasy filtracyjnej przechodzi sprężone powietrze. Tak jak płyny do płukania, powietrze wtłaczane jest przez przewód wylotu filtratu z jednej strony prasy filtracyjnej, co zapewnia równomierne suszenie. Suszenie osadu przeprowadza się po to, aby zmniejszyć jego wilgotność, a tym samym zmniejszyć koszty dalszej obróbki termicznej. Jest to kluczowe w celu umożliwienia transportu suchego osadu lub dla maksymalnie możliwego rozdzielenia faz, w przypadku gdy płukanie osadu jest niedopuszczalne. Po filtracji i obróbce przepłukany i osuszony osad wyładowuje się z prasy filtracyjnej. Zwalnia się docisk płyty dociskowej co powoduje tworzenie się przerw między płytami filtracyjnymi przez które wypada osad. Osad spada pod własnym ciężarem do zbiornika odbiorczego lub do urządzenia wydalającego.

PRASY FILTRACYJNE KOMOROWE MEMBRANOWE

Komorowe prasy filtracyjne mogą być wyposażone w membranowe płyty filtracyjne. Od zwykłych komorowych różnią się one tym, że dno komory filtracyjnej wyposażone jest ruchomą przegrodę membranę. Przy podaniu powietrza lub wody pod membranę osad jest ściskany całą jej powierzchnią. Stosowanie płyt membranowych ma wiele zalet technicznych: Zwiększenie wydajności filtracji przez zatrzymanie operacji w momencie gdy wydajność zaczyna gwałtownie spadać; Możliwość odprowadzenia osadu przy pogorszeniu właściwości filtracyjnych Dodatkowe zmniejszenie wilgoci osadu przy zastosowaniu wysokiego ciśnienia Zmniejszenie ilości zużycia płynów oraz powietrza w zależności od typu komory Standardowym wykonaniem jest mieszany zestaw płyt, w którym każda parzysta płyta jest membranowa, a każda nieparzysta komorowa. Tak więc w każdej komorze jedna ze ścianek jest membranowa. Wykonanie prasy wyposażonej w całości w płyty membranowe jest droższe i nie jest wskazane z nielicznymi wyjątkami.

MODELE

Zestaw płyt Zawieszenie płyt Zacisk płyt Rozsuwanie płyt Kolektor Regeneracja Zawory System zaworów komorowe, mieszane, w pełni membranowe górne, boczne hydrauliczny, elektromechaniczny, mechaniczny według sekcji płyt, po jednej płycie, ręcznie stal nierdzewna, stal molibdenowa, polipropylen, tytan przenośna myjka wysokiego ciśnienia, urządzenie automatyczne, chemiczne z napędem pneumatycznym, z napędem elektrycznym, ręczne do różnych operacji Poziom automatyzacji Prasy filtracyjne składają się z wielu urządzeń kontrolno-pomiarowych i są wyposażone w system sterowniczy na bazie kontrolera przemysłowego. W trakcie pracy system sterowniczy kontroluje procesy mechaniczne poszczególnych zespołów prasy filtracyjnej i operacje technologiczne, włączając w to instalację. Stopień automatyzacji prasy filtracyjnej dobiera się w zależności od wielkości prasy filtracyjnej, powierzonego jej zadania, częstotliwości pracy i może zmieniać się od manualnych do w pełni zautomatyzowanych systemów

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE

Szkielet metalowy, przednie wsparcie tylne wsparcie płyta dociskowa pomost  stojaki na wsparcie , płyty filtracyjne płyty komorowe z polipropylenu płyty membranowe z polipropylenu (dla pras filtracyjnych membranowych) 3. Mechanizm mocowania płyt hydrauliczny 4. Dennica w otworze ze stali nierdzewnej 5. System kolektorów ze stali nierdzewnej 6. Zawory filtracja suszenie osadu zagęszczanie osadu (dla pras filtracyjnych membranowych) czystka kolektora 7. Siłownik zaworów pneumatyczny 8. Szafa sterowania kontroler moduł interfejsu 9. Serwetki filtrujące 10. Urządzenie regenerujące wodą automatyczne urządzenie wymienny filtr oczyszczania wody

 Prasa filtracyjna w schemacie fazy filtrowania Powietrze Zawiesiny Filtrat Mocny filtrat do płukania Filtrat do suszenia Woda CaO FeCl3 PAA Płyn do płukania Kwas

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ

Podawanie zawiesiny wstępne odprowadzanie filtratu Zbiornik zawiesiny z urządzeniem do mieszania i wskaźnikiem poziomu Zbiorniki do przygotowywania roztworów reagentów z urządzeniami do mieszania Zbiornik wstępnego filtratu Pompa doprowadzenia zawiesiny Pompa doprowadzenia roztworów reagentów Armatura Falownik silnika pompy doprowadzenia zawiesiny Falownik silnika urządzenia do mieszania w zbiorniku zawiesiny Panel sterowania Dostarczanie płynów do płukania odprowadzenie filtratu płukania Zbiorniki płynów do płukania ze wskaźnikami poziomu Pompy dostarczania płynów do płukania Armatura Falownik silnika pompy dostarczania płynów do płukania Panel sterowania Dostarczanie wody do pracy membran (dla ciśnienia powyżej 8 bar) regeneracja Zbiornik wody do pracy membran ze wskaźnikiem poziomu Pompa dostarczania wody na membrany Armatura Urządzenia kontrolno-pomiarowe Panel sterowania Dostarczanie wody do regeneracji Zbiornik wody do regeneracji serwetek Pompa wody wysokiego ciśnienia Falownik silnika pompy wody Armatura Urządzenia kontrolno-pomiarowe Panel sterowania Dostarczanie powietrza do suszenia i prasowania (ciśnienie do 8 bar) Kompresor powietrza do sterowania siłownikami pneumatycznymi i pracą membran Zbiornik sprężonego powietrza do sterowania i pracy membran Kompresor powietrza technologicznego Zbiornik sprężonego powietrza technologicznego Armatura Usuwanie osadu Zbiornik zgarniania osadu Przenośnik ślimakowy Przenośnik taśmowy Dostarczanie kwasu do regeneracji przez rozpuszczenie Zbiornik kwasu dla regeneracji Pompa dostarczania kwasu Armatura Urządzenia kontrolno-pomiarowe Panel sterowania

WYMIARY

Wymiary dobierane dla konkretnych zadań filtrowania określenie właściwości filtrowanego osadu wybór optymalnej tkaniny filtracyjnej identyfikacja najbardziej produktywnego trybu pracy prasy filtracyjnej zapoznanie się z obecnymi urządzeniami klienta i ich parametrami zapoznanie się z obecnym systemem pracy urządzeń klienta wykonanie obliczeń na podstawie obecnych zdolności urządzeń produkcja pras filtracyjnych pod konkretne projekty indywidualny dobór parametrów powiązanych urządzeń dostawa urządzeń powiązanych

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE PRASY KOMOROWO-MEMBRANOWEJ

 Wskaźniki Wysoka czystość filtratu Niska wilgotność osadu Niska zawartość filtratu podstawowego w osadzie Minimalne rozcieńczenie substancji filtrujących do przemywania filtratu Sposób osiągnięcia danego wskaźnika Gęste tkaniny filtracyjne Oddzielenie wstępnych elementów filtratu Wysokie ciśnienie filtracji Wyciskanie osadu Suszenie osadu Suszenie osadu wraz z jego kompresją Płukanie osadu Osuszanie osadu Wielostopniowe mycie Oddzielny wylot do przemywania filtratu Niskie zużycie powietrza podczas suszenia Niskie zużycie cieczy do płukania Wydajność Niskie zużycie energii Łatwa konserwacja Wydłużona żywotność tkaniny filtracyjnej Suszenie odbywa się równomiernie na całej powierzchni osadu Suszenie odbywa się w tym samym czasie co wyciskanie Mycie odbywa się równomiernie na całej powierzchni Mycie odbywa się w tym samym czasie co wyciskanie Wysokie ciśnienie filtracji Dobór powierzchni filtracji Przez większość czasu do działania prasy filtracyjnej nie jest potrzebna energia Niewielka ilość części ruchomych Podczas pracy tkanina filtracyjna jest nieruchoma Regeneracja pod ciśnieniem wody Regeneracja poprzez rozpuszczanie Proste odprowadzenie osadu Proste usuwanie filtratu Oddzielenie cieczy roboczej Dostosowanie cyklu pracy Pionowy układ płyt filtracyjnych Filtrat odprowadzany grawitacyjnie do kanalizacji Opracowany system zaworów kolektorowych Nowoczesny system sterowania