Informacja RODO

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku.

Jeśli akceptujesz zasady poniższej polityki prywatności kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub w ikonkę „X” znajdującą się w prawym górnym rogu.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Serwery udostępniające nasze strony internetowe zbierają dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla udostępnienia tych stron, zarządzania nimi oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa. Dane są przetwarzane anonimowo, nie jesteśmy w stanie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą, dopóki nie dostarczy ona dodatkowych informacji, pozwalających na ustalenie jej tożsamości.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest Firma Inżyniersko – Handlowa Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, dane kontaktowe ADO: Sosnowiec (41-218) ul. Kleeberga 47, adres e-mail: puczpol@onet.pl.
 2. Podczas korzystania ze stron internetowych administratora zbierane są dane takie jak: adres IP, wersja przeglądarki, data i godzina połączenia, otwierana strona internetowa. Dane będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO*) polegających na udostępnieniu strony internetowej działającej w domenie puczpol.pl oraz na zapewnieniu bezpieczeństwa stron internetowych administratora działających w domenie puczpol.pl.

*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 1. Skorzystanie z formularza kontaktowego jest dobrowolne, a podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym umożliwi nam udzielenie odpowiedzi na zapytanie. Twoje dane nie będą przekazywane osobom nieupoważnionym i posłużą do odpowiedzi na zapytanie i ewentualnego przygotowania oferty.
 2. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane przez ADO do podejmowania wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.
 3. Uzyskujemy dane osobowe wyłącznie w formularzu kontaktowym – innych Administrator danych osobowych nie jest w stanie zidentyfikować.
 4. Przysługuje Ci prawo do:
  1. dostępu do Twoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych – jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3. usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach),
  4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Przysługuje Ci także prawo do wniesienia do ADO sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z uwagi na Twoją szczególną sytuację.